ضربان معكوس...

دوست داشتم با همه وجودم؛عزیزم هنوزم....تورودوست دارم!!!

خدا لعنتت كنه!!!!!+ نوشته شده در شنبه 24 مهر 1395 ساعت 03:34 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()شام غریبان من!!!!!+ نوشته شده در شنبه 24 مهر 1395 ساعت 03:32 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()آهنگ جدید از خواندده محبوبم!!!!!


چقدر تنهام از مهدی حهانی و الیشمس


+ نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:20 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()كـــــــــــاپـــــــــــــــی دوست داریـــــم!!!!!!+ نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:18 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()دنیام دوست دارم!!!!!!!+ نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:16 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()به خــــــدا واسم مهمه!!!!!+ نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:13 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات().......!!!+ نوشته شده در یکشنبه 11 مهر 1395 ساعت 05:12 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()Just villeyball...!5+ نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 05:01 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()خدایااا مواظبش بااااااش....+ نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 05:00 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()تغییر را احسااااس كنید......!!!!!!!!


اوضاع كدوم خراب تر بوده؟؟؟؟؟؟؟؟


+ نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 04:59 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()فرهادم تو كنسرت...+ نوشته شده در دوشنبه 5 مهر 1395 ساعت 04:57 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()آرزو میكنم...!+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 05:35 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()....!+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 05:35 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()سكوت كن!+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 05:34 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()گرگ بـــــــــــــــاش!+ نوشته شده در پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 05:33 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()