ضربان معكوس...

دوست داشتم با همه وجودم؛عزیزم هنوزم....تورودوست دارم!!!

واقعا درسته!+ نوشته شده در جمعه 3 دی 1395 ساعت 11:07 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()عاشقشم.....+ نوشته شده در جمعه 3 دی 1395 ساعت 11:07 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()فدای سرررررررررررررررررم....!+ نوشته شده در جمعه 3 دی 1395 ساعت 11:05 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()دلم داره نخ كش میشه.....+ نوشته شده در جمعه 3 دی 1395 ساعت 11:05 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()