ضربان معكوس...

دوست داشتم با همه وجودم؛عزیزم هنوزم....تورودوست دارم!!!

دوباره عشقم...+ نوشته شده در جمعه 28 اسفند 1394 ساعت 09:04 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...+ نوشته شده در جمعه 28 اسفند 1394 ساعت 09:03 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()عاشقشـــــم...


خیــلــــی نــــــازه...


+ نوشته شده در یکشنبه 23 اسفند 1394 ساعت 02:32 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()اینـه!!!!+ نوشته شده در شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 10:22 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()لایــــــك خودم...+ نوشته شده در شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 10:21 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()افـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاد؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!+ نوشته شده در شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 10:15 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()كمبود توجه دارن....+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:46 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()من تونستم....
+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:42 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()دختر دیگه!!!!+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:41 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()خخخخخخخخ...+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:40 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()صحیـــــــح......+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:39 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()هههههههههههه.....+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:39 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()الحق كه دختر بود.....!+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:38 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()مبارك....+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:37 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()خخخخخخخخخخخ+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 05:37 ب.ظ توسط زیبا یوسفی|  نظرات()